(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Công ty Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tổ chức thực hiện thí điểm cổ phần hóa Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm cổ phần hóa Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu.

Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu (Hoa tiêu Vungtauship) là đơn vị trực thuộc Công ty Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, có bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải. 

Hoa tiêu Vungtauship có đội ngũ hoa tiêu hàng hải được đào tạo, tập huấn từ nhiều nước trên thế giới. Hầu hết các hoa tiêu đều được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy phép vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.  

Bộ luật Hàng hải quy định, Tổ chức hoa tiêu hàng hải là tổ chức cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng biển, hoạt động trong một vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam.

Hoa tiêu hàng hải có nghĩa vụ thường xuyên chỉ dẫn cho thuyền trưởng biết về các điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu; khuyến cáo thuyền trưởng về các hành động không phù hợp với quy định bảo đảm an toàn hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật; đồng thời có nghĩa vụ thông báo cho Cảng vụ hàng hải về tình hình dẫn tàu và những thay đổi có tính chất nguy hiểm về hàng hải mà mình phát hiện được trong khi dẫn tàu...

 
Đức Nam