(Chinhphu.vn) – Ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký Công văn số 3574/BNV-CCVC gửi các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc lựa chọn cán bộ thi tuyển nâng ngạch công chức năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (trái): Thi nâng ngạch bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, không hạn chế số lượng - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Bộ Nội vụ, vừa qua cơ quan này nhận  được một số ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, địa phương thắc mắc việc cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2012.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định về thi nâng ngạch lần này, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2012 và không hạn chế cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi để bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2012, các bộ, ngành, địa phương xem xét, cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm nguyên tắc số người được cử tham dự kỳ thi phải nhiều hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch được Bộ Nội vụ thông báo.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương khi xem xét, cử cán bộ, công chức tham dự  kỳ thi nâng ngạch phải bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của cán bộ, công chức.

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, hiện nay Bộ Nội vụ cũng đang tiến hành phối hợp làm việc với Ban Tổ chức Trung ương triển khai thi nâng ngạch cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm bảo đảm quyền lợi cho các viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2012.

Lê Sơn

Tin bài liên quan:

Thi nâng ngạch viên chức có cạnh tranh?