(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (tỉnh Đồng Tháp) hỏi: Trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, có quy định nào về thời gian tối thiểu từ khi gửi thư yêu cầu đến khi phát hành hồ sơ yêu cầu và thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ đề xuất không?

Vấn đề ông Châu hỏi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định cụ thể về khoảng thời gian đối với từng bước trong quy trình chỉ định thầu.

Điểm đ khoản 3 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng quy định điều kiện áp dụng chỉ định thầu: Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng đảm bảo không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Căn cứ quy định trên, chủ đầu tư là người quyết định về khoảng thời gian cụ thể đối với từng bước trong quy trình chỉ định thầu (như thời gian tối thiểu từ khi gửi thư yêu cầu đến khi phát hành hồ sơ yêu cầu và thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ đề xuất...) đảm bảo không vượt quá tổng thời gian theo quy định nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Kiến nghị công dân về một số dự án triển khai ở địa phương

 

Từ khóa: Chỉ định thầu