(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Luận (phamluast@...) trúng tuyển đại học tháng 9/1978, nhưng được gọi nhập ngũ. Tháng 8/1982 ông chuyển ngành về học tập tại trường Đại học Sư phạm đến tháng 9/1986 tốt nghiệp và giảng dạy đến nay. Vậy, khi tính thâm niên nhà giáo, ông có được cộng dồn thời gian phục vụ tại ngũ trong quân đội không?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Điều 1,  Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định đối tượng, phạm vi áp dụng; điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau :

Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH; Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Mức phụ cấp

Tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định: Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp ông Phạm Luận có thời gian phục vụ tại ngũ trong quân đội theo Luật nghĩa vụ quân sự từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1982, rồi chuyển ngành về trường Đại học Sư phạm học tập đến tháng 9/1986. Sau đó ông được tuyển dụng làm giảng viên, làm công tác giảng dạy tại trường cho đến nay. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Luận là thời gian giảng dạy thực tế của ông tại trường.

Về thời gian ông Luận phục vụ tại ngũ trong quân đội 4 năm từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1982 theo Luật nghĩa vụ quân sự: Giai đoạn này hạ sĩ quan, binh sĩ hưởng chế độ cung cấp nhu yếu phẩm và hưởng phụ cấp quân hàm, mà không có chế độ phụ cấp thâm niên. Do đó thời gian ông Luận phục vụ tại ngũ không được cộng dồn để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện nay.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

 * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.