(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thanh Thúy (tỉnh Nam Định) hỏi: Thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong vòng bao lâu kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động? Vì lý do cá nhân, tôi có được phép nộp hồ sơ hưởng BHTN muộn không và nếu được thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2013 thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp người lao động có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung thì những trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá thời hạn nhưng nhiều nhất không quá 7 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định thì được đăng ký thất nghiệp và xem xét giải quyết hưởng BHTN nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc cấp tương đương trở  lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của người lao động.         

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

- Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ khóa: 32/2010/TT-BLĐTBXH , 127/2008/NĐ-CP , Luật Bảo hiểm xã hội