(Chinhphu.vn) –  Ông Võ Đình Thông (dthongdesign@...) hỏi: Ngày 22/3/2013 tôi nộp hồ sơ xin đăng ký  hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trên giấy hẹn ghi sẽ trả quyết định vào ngày 2/5/2013. Thời hạn giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 quy định:

“Trong thời hạn 20 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Với quy định nêu trên, thì thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp  đối với người lao động tối đa là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp ông Thông phản ánh thì thời hạn giải quyết ghi trong phiếu hẹn vượt quá thời hạn quy định, để được đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, ông cần liên hệ trực tiếp với nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của ông để được giải quyết./.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Giải đáp về chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính hưởng trợ cấp thôi việc

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , 100/2012/NĐ-CP