(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán buôn điện, giá bán lẻ điện và hướng dẫn thực hiện giá điện.

Thông tư quy định về giá bán lẻ điện chi tiết cho các nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện căn cứ trên giá bán điện bình quân năm 2011 và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giá bán buôn điện cho các đơn vị bán lẻ điện mua điện trực tiếp từ các Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực tỉnh.

Giá bán điện bình quân năm 2011 là 1.242 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân mua bán điện từ hệ thống điện quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các Công ty điện lực kiểm tra và giám sát việc thực hiện tính định mức hộ sử dụng và giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà được áp dụng đúng các quy định về giá bán lẻ điện sinh hoạt quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2011.

Các đơn vị có liên quan khi thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh trực tiếp về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt:

STT

Mức sử dụng của một hộ trong tháng

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

993

2

Cho kWh từ 0 – 100 (cho hộ thu nhập thông thường)

1.242

3

Cho kWh từ 101 - 150

1.304

4

Cho kWh từ 151 - 200

1.651

5

Cho kWh từ 201 – 300

1.788

6

Cho kWh từ 301 – 400

1.912

7

Cho kWh từ 401 trở lên

1.962

Minh Huệ