Từ khóa: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á