(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa lên kế hoạch phấn đấu giảm số xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 7 xuống còn 2-3 xã trong năm 2013.

Ảnh minh họa

Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ triển khai Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi năm 2013, trong đó chú trọng ưu tiên ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm đối với lao động ở các hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Kế hoạch này nhằm nâng cao điều kiện sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 7 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, từng bước thu hẹp khoảng cách, chênh lệch giữa các hộ dân sống.

Chỉ tiêu đặt ra là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% gồm: xã Thượng Long (huyện Nam Đông), xã A Roàng, A Đớt, Đông Sơn, Hồng Quảng, Hồng Vân, Hồng Thủy (huyện A Lưới) được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bình quân nhóm xã này, đến cuối năm 2013 tỷ lệ nghèo giảm từ 3,5-4,5%.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu hỗ trợ 100% số hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi; đảm bảo 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

Đồng thời, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho khoảng 70 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ sinh kế cho khoảng 60 hộ gia đình nghèo; phấn đấu giúp 170 hộ nghèo trong tổng số trên 1.000 hộ nghèo ở 7 xã trên thoát nghèo vào cuối năm 2013.

Thanh Thanh