(Chinhphu.vn) - Quá trình triển khai dự án phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, một số hạng mục hạ tầng phục vụ tái định cư chưa được xây dựng, phát sinh việc nhiễm mặn tại khu vực.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Ngày 15/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp chỉ đạo thúc đẩy triển khai, xây dựng Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận

Dự án được triển khai trên tổng diện tích 2.511,28 ha và được quy hoạch triển khai từ đầu những năm 2000 nhưng tiến độ chậm do diện tích thu hồi đất lớn, việc thay đổi chủ đầu tư, chính sách và công tác quản lý đất đai có nhiều thay đổi, công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án không phù hợp thực tế địa hình nên ruộng sản xuất muối không hợp lý về hạ tầng, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.

Trong quá trình triển khai dự án cũng phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, một số hạng mục hạ tầng phục vụ tái định cư chưa được xây dựng, phát sinh việc nhiễm mặn tại khu vực,... Chủ đầu tư - Công ty đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa ra các giải pháp nhưng chưa giải quyết dứt điểm các khó khăn.

Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và GPMB đạt 2.053 ha và dự án đã đưa vào sản xuất giai đoạn 1 hơn 500 ha, sản lượng muối sản xuất 2 năm qua đạt 36.000 tấn và chế biến muối tinh đạt 20.000 tấn.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư và tỉnh Ninh Thuận đề nghị Chính phủ xem xét, bố trí vốn để triển khai hoàn thiện dự án, chấp thuận chủ trương và hỗ trợ vốn để tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh từ việc GPMB, tái định cư cũng như tình trạng nhiễm mặn,...

Trước các đề xuất này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định chủ trương, sự cần thiết của dự án sản xuất muối với quy mô công nghiệp tại khu vực Nam trung bộ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của đời sống nhân dân. Vì vậy, thời gian tới cần thúc đẩy mạnh hơn nữa tiến độ triển khai dự án

Trên tinh thần đó, Phó Thủ  tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại các điều kiện, nguồn vốn huy động, các chi phí phát sinh để điều chỉnh, phê duyệt dự án muối Quán Thẻ một cách khả thi hơn. Tương tự, cho phép tỉnh điều chỉnh, tính toán các phương án đầu tư hạ tầng phục vụ công tác tái định cư, lập dự án xử lý khu vực bị nhiễm mặn.

Trên cơ sở dự án được lập, Bộ KHĐT xem xét, đề xuất bố trí vốn hỗ trợ cần thiết để dự án muối công nghiệp Quán Thẻ sớm đi vào vận hành, khai thác./.


Nguyên Linh