(Chinhphu.vn) - Ngày 1/7, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có bài phát biểu nhấn mạnh một số giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào này. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2012. Ảnh: VGP/Từ Lương 

Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHC Việt Nam,

Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế,

Thưa toàn thể đồng bào,

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước đã tới dự và phát biểu phát động Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách trong nước và quốc tế, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương, nhân dân Hải Dương đã tham gia Lễ phát động Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu và đồng bào,

Ngày 02 tháng 7 năm 1958, báo Nhân dân số 1572 đăng bài viết của Bác Hồ về “Vệ sinh yêu nước” để kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước trong phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 02 tháng 7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tôi đánh giá cao kết quả triển khai các hoạt động về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của nhân dân và chính quyền, đoàn thể các cấp thời gian qua, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lễ Phát động Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân hôm nay có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng đặc biệt bởi vì Phát động Phong trào này là nhằm khai thác những giá trị nhân văn cao cả, quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác chăm sóc sức khoẻ và cải thiện điều kiện sống cho người dân trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai Phong trào là để chúng ta tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về “Vệ sinh yêu nước” cách đây 54 năm. Những giá trị nhân văn đó là quan điểm “phòng bệnh hơn trị bệnh” và tinh thần chỉ đạo được Bác đề cập rất cụ thể là “phải đánh thông tư tưởng quần chúng, huy động quần chúng, phát động quần chúng, dựa vào quần chúng” để đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh.

Phát động Phong trào vệ sinh yêu nước hôm nay càng có ý nghĩa khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai và thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Phát động Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân là để chúng ta tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cụ thể là phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân có nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới phát sinh dịch bệnh. Đó là vận động để người dân thay đổi những hành vi, thói quen lạc hậu mất vệ sinh hướng tới thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe. Phát động để nâng cao nhận thức và biến thành hành động cụ thể của người lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, mọi người dân. Sự tham gia của người dân bằng việc góp sáng kiến, góp sức, góp của với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để người dân được sống trong môi trường sạch hơn, ăn uống một cách an toàn và vệ sinh hơn, dịch bệnh ít hơn.

Thưa các đồng chí, quý vị, và đồng bào,

Để Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân được thực hiện có hiệu quả và được duy trì một cách bền vững từ nay về sau như chỉ đạo của Chủ tịch Nước, tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và toàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện tốt một số công việc sau đây: 

1. Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân là trách nhiệm và việc làm thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân, đặc biệt là ở phường, xã, quận, huyện, cần được sự quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng thực hiện của mọi người dân trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Y tế, với vai trò là đầu mối chỉ đạo Phong trào: khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành và hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm Phong trào được triển khai và duy trì một cách có hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như giải quyết vấn đề vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trong lao động, xử lý chất thải y tế, hướng dẫn và vận động người dân xây dựng các công trình vệ sinh hộ gia đình, thực hiện các hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khoẻ như không phóng uế và xả rác bừa bãi, thực hiện rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Tổng kết Phong trào sau một năm thực hiện; khen thưởng những đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm để Phong trào được triển khai một cách bền vững và ngày một hiệu quả hơn.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Với trách nhiệm là cơ quan đầu mối triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cần tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt vấn đề vệ sinh liên quan tới phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn Việt Nam. Giải quyết tốt vấn đề vệ sinh chuồng trại, vận động người dân không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản.

4. Bộ Xây dựng: Tập trung giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, bảo đảm số lượng và chất lượng tại các đô thị, các vùng dân cư, các địa phương và vùng khó khăn cho người dân. Giải quyết tốt vấn đề quy hoạch và xử lý nước thải, rác thải, đặc biệt là rác thải tại đô thị.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, từng bước giải quyết các vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải ở nông thôn. Cần có kế hoạch cụ thể để khắc phục ô nhiễm và cải thiện; tập trung xử lý ô nhiễm trong các làng nghề để người dân được sống trong môi trường sạch hơn, an toàn hơn.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc dạy kiến thức và tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh cho học sinh trong nhà trường trong giáo trình, góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen của thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện việc tuyên truyền, vận động mạnh mẽ trên phạm vi cả nước đến tận người dân, để người dân tích cực tham gia phong trào.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận có kế hoạch cụ thể của từng cấp để triển khai phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương triển khai và thực hiện tốt phong trào. Xác định rõ những mục tiêu, giải pháp cụ thể và địa bàn ưu tiên để tập trung giải quyết. Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện lồng ghép các chương trình có liên quan đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường một cách có hiệu quả. Giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng về vệ sinh như phóng uế bừa bãi tại khu dân cư, sử dụng cầu tiêu - ao cá, vệ sinh tại các làng nghề, chợ, nhà vệ sinh trong trường học, trạm y tế xã, nơi công sở. Các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã cần làm rõ ở địa phương của mình 3 câu hỏi: bao giờ thì 100% hộ dân, 100% trường học có nhà vệ sinh hợp vệ sinh? Bao giờ 100% hộ dân có nước sạch để dùng hàng ngày? Bao giờ rác thải của 100% xã, phường được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường? Hãy lấy năm 2015, tức là 40 năm ngày đất nước thống nhất làm mốc thời gian để đạt cho được 3 yêu cầu nói trên.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch nước, các vị khách quý trong và ngoài nước và toàn thể nhân dân. Sự có mặt của tất cả chúng ta hôm nay tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của xã Nam Chính huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để tổ chức Lễ Phát động là thể hiện tấm lòng yêu quý, tôn vinh giá trị tư tưởng của Bác Hồ về vệ sinh yêu nước, là lời hứa trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc không ngừng làm tốt công tác bảo vệ sức khoẻ và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Xin chân thành cảm ơn./.

Mời xem bài liên quan:

>> Chủ tịch nước phát động phong trào "Vệ sinh yêu nước"