(Chinhphu.vn) - Đó là nội dung được nêu trong Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng vừa được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng. Ảnh minh họa

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ bản nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng và những đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các kiến nghị.

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức tốt việc thi hành.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và trở thành tình cảm, nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Về cơ bản, chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã đảm bảo công bằng và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đời sống của người có công với cách mạng đã từng bước được cải thiện và ổn định.

Tuy nhiên việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng còn có một số hạn chế, vướng mắc, một bộ phận người có công với cách mạng và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục điều chỉnh nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ, công chức nhà nước cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi khác để bảo đảm mục tiêu người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình. Chỉ đạo việc xây dựng tiêu chí hỗ trợ và rà soát đối tượng cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, cân đối ngân sách để thực hiện cơ bản xong trong hai năm 2012 - 2013. Trước mắt, dành một phần tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 bổ sung dự phòng ngân sách năm 2012 để thực hiện chính sách này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng lưu ý việc hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính bảo đảm việc xem xét, xác nhận để người có công với cách mạng để người cố công được thụ hưởng chính sách thuận lợi, kịp thời, chính xác và đúng quy định.

Kết thúc năm 2013, Chính phủ sẽ có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Trần Mạnh

Tin liên quan:

>> Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Từ khóa: người có công , đền ơn đáp nghĩa