(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.


Ảnh minh họa

Theo đó, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 trước tiên phải là xã có vị trí ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có đường ranh giới sát bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo; có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, luôn chịu ảnh hưởng của triều cường, hạn hán, đất khô cằn, bạc màu, canh tác khó khăn.

Đồng thời, phải đáp ứng đủ 5 tiêu chí sau:

Một là, có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 trên 25% (trong đó tỷ lệ nghèo từ 15% trở lên) hoặc xã có tỷ lệ nghèo từ 18% trở lên theo tiêu chí quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cần nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Hai là, dưới 70% số hộ được dùng nước sạch.

Ba là, dưới 60% số hộ dùng điện sinh hoạt an toàn.

Bốn là, thiếu (hoặc chưa đủ) từ 3/6 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đó là:

1. Chưa có hoặc chưa được đầu tư trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân của xã; từ 50% số thôn trở lên chưa có nhà sinh hoạt thôn.

2. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 90%; tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 70% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 50%).

3. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện dưới 40% (đối với Đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%); tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa dưới 70% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 40%).

4. Cơ sở vật chất trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia dưới 60%; từ 30% số thôn trở lên chưa có phòng học kiên cố cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

5. Trạm y tế xã chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

6. Chưa có hoặc có chợ ở trung tâm xã đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Năm là, thiếu hoặc chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất như: bờ bao, kè, trạm bơm cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, đường ra bến cá…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo rà soát xác định xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn và báo cáo Bộ trước ngày 10/7/2012 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định 2406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/12/2011, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là 1 trong 4 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Thanh Hoài