(Chinhphu.vn) – Bạn Nguyễn Thị Tường Vy (chibee0111@...) hiện là học sinh trường trung học phổ thông, thuộc đối tượng KV1, có nguyện vọng tham dự tuyển sinh vào ngành Công an. Vậy, tiêu chuẩn nào để được thi tuyển vào các trường Công an nhân dân?

Về vấn đề này, Đại tá Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo-Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Bộ Công an)  trả lời như sau:

Tuyển sinh Công an nhân dân được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2011/TT- BCA ngày 17/10/2011 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, quy định về  tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

Tại điểm 1, Điều 6, Mục 2 của Thông tư quy định rõ về đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vào các trường Công an nhân dân, trong đó có tiêu chuẩn dự thi đối với học sinh phổ thông, cụ thể:

- Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa: Phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên, ba môn thuộc khối đăng ký dự thi phải đạt từ 6,0 (sáu) điểm trở lên; riêng đối với học sinh ở các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số, công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

- Tiêu chuẩn về độ tuổi: Không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).

- Tiêu chuẩn về đạo đức: Trong những năm học trung học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

- Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị: Đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Đào tạo – Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Bộ Công an)  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: tuyển sinh