(Chinhphu.vn) – Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả.

Ông Vũ Đức Đam trao kết quả thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30 cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng - Ảnh Chinhphu.vn

Ngày 26/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao kết quả giai đoạn rà soát thủ tục hành chính (giai đoạn 2) của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) cho Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Chính phủ. Như vậy, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30.

Cả hệ thống vào cuộc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Đam cho biết, đến hết tháng 2/2010, trong tổng số 1.732 thủ tục rà soát ở giai đoạn 1, Tổ công tác Đề án 30 tỉnh Quảng Ninh đã loại bỏ 295 quy trình không phải TTHC, hoặc là TTHC nhưng không thuộc phạm vi thống kê và các TTHC hết hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế...

Tổng số 1.427 thủ tục còn lại, Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh, liên ngành và các luật sư kiến nghị giữ nguyên 240 thủ tục, kiến nghị sửa đổi 1.187 thủ tục, đạt tỷ lệ đơn giản hóa hơn 83% thủ tục.

Theo ông Vũ Đức Đam, để tạo bước đột phá trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác định việc thực hiện Đề án 30 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh và đã chỉ đạo triển khai một cách đồng loạt đến các sở, ban ngành, huyện, thị, thành.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước mời 30 luật sư giỏi chuyên môn tham gia rà soát, phản biện các kết quả rà soát của các sở ban ngành cũng như của Tổ công tác Đề án 30 của tỉnh. Từ đó, tránh tâm lý cho rằng việc đơn giản TTHC có sự “thiên vị” đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã lựa chọn rà soát một số lĩnh vực quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tập trung đơn giản hóa những vấn đề bức xúc của nhân dân và doanh nghiệp để ưu tiên rà soát, đưa ra phương án đơn giản hóa đạt chất lượng cao nhất.

Không để phát sinh thủ tục mới

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách Đề án 30 của Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh đã hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án 30 đúng thời gian, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, là điển hình tốt và kinh nghiệm quí cho các địa phương khác học tập. 

Tỷ lệ đơn giản hóa tới 83,3% TTHC không chỉ đơn thuần là số lượng mà phản ánh cả về giá trị đạt được, góp phần nâng năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường đầu tư tốt.

Tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện cách làm quyết liệt, nghiêm túc và sáng tạo trong quá trình triển khai tại địa phương. Thành công của Đề án 30 của tỉnh Quảng Ninh đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của như những thành quả về kinh tế - xã hội mà Đề án mang lại.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh duy trì kết quả đạt được, đồng thời không để phát sinh thủ tục mới thông qua việc kiểm soát chặt chẽ quá trình ban hành văn bản, thủ tục của các cơ quan, đơn vị.

“Quảng Ninh cũng cần có kế hoạch chi tiết phân công cán bộ kiểm tra, đôn đốc của cơ quan trong tỉnh để làm tốt hơn. Cập nhật kịp thời những thông tin cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quá trình triển khai giai đoạn 3 của Đề án”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ.

Lê Sơn