(Chinhphu.vn) - Cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác thì công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với thuế suất 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng.


Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Trần Thị Thanh Mai (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần theo tỷ lệ 1:1 cho cá nhân khác, công ty có phải kê khai khấu trừ thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng không? Nếu cổ đông chuyển nhượng không đăng ký thuế suất 20% với cơ quan thuế thì cổ đông đó có phải nộp thuế với thuế suất 0,1% không?

Thắc mắc của bà Mai đã được Tổng cục Thuế trả lời tại Văn bản số 823/TCT-TNCN ngày 18/3/2009.

Tại điểm 2c, mục II Công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán có nêu: "Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán.

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 0,1% hay 20% đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. 

Thông tư 84/2008/TT-BTC

Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.

Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty phát hành chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.

Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, ý kiến của Tổng cục Thuế về vấn đề này như sau: Cổ đông trong công ty chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác thì công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN với thuế suất 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng do cá nhân xuất trình. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có Văn bản giải đáp thắc mắc của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc