(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Kyodo Soitz (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền xe đi lại của Ban Giám đốc.

Tại Điểm 2.b, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ chuyên đưa đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón".

Căn cứ quy định trên thì tiền thuê xe riêng cho mỗi người trong Ban Giám đốc từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại phải được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân được đưa đón.

Riêng tiền thuê xe phục vụ cho cá nhân đi công tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người đi công tác.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: thuế thu nhập cá nhân