(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về thực hiện thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Tỉnh ủy Sơn La đã có những chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, khoa học để triển khai chủ trương quan trọng này đến các Đảng bộ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng - Ảnh: Chinhphu.vn

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: “Sau khi có Thông báo số 210/TB-TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 2440/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với tinh thần đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương”.

Theo đó, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt cụ thể mục đích yêu cầu việc thí điểm, yêu cầu các cấp cần làm tốt công tác tư tưởng.

Quá trình triển khai được Tỉnh ủy Sơn La chia làm 4 bước, bao gồm: xây dựng kế hoạch, tiêu chí, số lượng, công tác nhân sự và lập Ban chỉ đạo; tổ chức các hội nghị quán triệt của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội nghị Đảng bộ cơ sở được chọn chỉ đạo thí điểm; tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở từ 1/1/2010 đến 28/2/2010; sơ kết rút kinh nghiệm trước ngày 15/3/2010 ở cấp huyện và trước ngày 30/3/2010 ở cấp tỉnh.

“Căn cứ loại hình, tính chất, đặc điểm từng Đảng bộ cơ sở thuộc các Huyện ủy, Thành ủy, chúng tôi đã chọn 18 Đảng bộ cơ sở (chiếm 5,6%) của 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện thí điểm, gồm huyện Bắc Yên, huyện Sông Mã, Thành ủy Sơn La, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh”, Bí thư Thào Xuân Sùng cho biết.

Việc bầu Ban Thường vụ phải có số người ứng cử cao hơn số người trúng cử ít nhất là 20%; bầu Bí thư trong số các đồng chí đã trúng cử Ban Thường vụ; bầu Phó Bí thư cũng là người đã trúng cử Ban Thường vụ và theo nguyên tắc số ứng cử nhiều hơn số trúng cử.

Lê Sơn