(Chinhphu.vn) - Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) thế giới, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo tổ chức Ngày Quyền của NTD (15/3) nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ NTD trên toàn quốc.

Bảo vệ quyền lợi của NTD là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội - Ảnh minh họa

Theo đó, trong những ngày tới, các địa phương sẽ triển khai nhiều hoạt động với nội dung tuyên truyền về Luật bảo vệ quyền lợi NTD ; cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng và hướng tới quyền lợi NTD trên cơ sở các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD.

Đại diện của cộng đồng NTD cũng sẽ hưởng ứng, tham gia trong quá trình triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD.

Các hoạt động này sẽ làm cho mọi người dân cũng là NTD hiểu được bảo vệ quyền lợi của mình không phải chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng xã hội.

Đây cũng là hoạt động giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quan tâm hơn nữa, tìm hiểu, nghiên cứu và cùng hưởng ứng thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật của Nhà nước về bảo vệ NTD, đặc biệt là Luật bảo vệ quyền lợi NTD, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Được biết, Ngày Quyền của NTD thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 15/3/1983. Hai  năm sau, ngày 9/4/1985, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn bản Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Bảo vệ NTD.

Hàng năm Tổ chức Người tiêu dùng quốc tế cũng thường chọn một chủ đề tiêu biểu để thực hiện.

Thanh Hoài