(Chinhphu.vn) - Để hướng dẫn, giải đáp rõ những thắc mắc của dư luận về quy định mới liên quan đến chính sách dân số nêu tại Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ đã có cuộc phỏng vấn Thạc sĩ Trần Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Giáo dục, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế, với mục tiêu giải đáp thỏa đáng mối quan tâm sâu sắc của người dân về chính sách dân số hiện hành.
 

 Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một hoặc hai con

Phóng viên (PV): Xin Bà cho biết về sự cần thiết, lý do vì sao cần phải ban hành Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số?

Ths. Trần Thị Thanh Mai: Trong Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số đã qui định rõ số con của các cặp vợ chồng là 1 hoặc hai con. Tuy vậy, trong thực tế sẽ có những trường hợp không  phải chỉ có 1 hoặc hai con mà có từ 3 con  trở lên. Những trường hợp đó có vi phạm qui định trong Pháp lệnh Dân số không? Việc ban hành Nghị định số 20/2010/NĐ-CP giúp các nhà quản lý, các cặp vợ chồng và người dân trả lời câu hỏi này.

PV: Hiện do một số thông tin tuyên truyền chưa chính xác đã dẫn đến việc người dân hiểu sai về chính sách dân số, nhất là về các trường hợp sinh con thứ 3. Vậy, những nội dung quy định tại Nghị định này cần được người dân hiểu như thế nào cho đúng, thưa Bà?

Ths. Trần Thị Thanh Mai: Nói chính xác là một số báo in, báo mạng có đưa thông tin sai về khoản 2, Điều 2 của Nghị định 20.  Điều 2 qui định: Những trường hợp không vi phạm qui định có 1 hoặc 2 con, Nhưng các báo lại đăng: 7 trường hợp được sinh con thứ ba: như vậy là sai với  lời văn của Nghị định. Khi các báo trích đăng các văn bản pháp quy, cần  đăng đúng lời văn, không nên đăng theo cách hiểu của mỗi cá nhân.

Khoản 2 ghi rõ: Những cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba trở lên. Hiểu theo đúng nghĩa của văn bản là: Những  cặp vợ chồng sinh ba trở lên ở lần sinh đầu tiên không vi phạm qui định sinh 1 hoặc 2 con.

Nhưng báo mạng lại bình luận thêm: Những cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba trở lên, có nghĩa là họ được sinh tiếp lần thứ hai mặc dù họ đã có nhiều hơn số con theo qui định.

Chúng tôi xin khẳng định lời bình luận như trên là không đúng với tinh thần và lời văn của Nghị định 20/2010/CP-NĐ. Ngay sau khi đọc được những thông tin này trên một số báo in và báo mạng vào ngày 10/3/2010, Tổng cục DS-KHHGĐ đã  gửi công văn khẩn cho các cơ quan chức năng, các báo đã đăng đề nghị đính chính thông tin.

 

Cán bộ dân số tỉnh Tuyên Quang đi tuyên truyền tại cơ sở

PV: Để phân tích cụ thể hơn, người dân có thể hiểu những trường hợp như thế nào thì sinh con thứ 3 mà không vi phạm Pháp lệnh Dân số, thưa Bà?

Ths. Trần Thị Thanh Mai: Theo văn  bản Nghị định  số 20/2010/NĐ-CP thì những trường hợp sau đây không vi phạm qui định có 1 hoặc 2 con :

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

PV: Xin Bà cho biết việc ban hành Nghị định 20/2010/NĐ-CP có ý nghĩa như thế nào đối với chính sách dân số trong thời gian tới? 

Ths. Trần Thị Thanh Mai: Việc ban hành Nghị định 20/2010/NĐ-CP sẽ giúp các nhà quản lý, những  người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có cơ sở pháp lý để giải quyết các trường hợp cụ thể khi số con của các cặp vợ chồng , của phụ nữ chưa kết hôn vượt quá 2 con; đặc biệt là Nghị định này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của các dân tộc có số lượng dưới 10.000 người, hoặc dân tộc có nguy cơ suy giảm (có tỷ lệ sinh ít hơn tỷ lệ chết) theo thông báo của Bộ Kế hoạch Đầu tư

PV: Trân trọng cảm ơn Ths. Trần Thị Thanh Mai đã trả lời phỏng vấn của Cổng TTĐT Chính phủ, kịp thời giải đáp mối quan tâm của nhân dân và giúp tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước./.

Minh Hằng thực hiện