(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội nghị này dự kiến diễn ra trong tháng 6/2012 tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình thông qua các hình thức: hàng tháng hoặc ít nhất 3 tháng một lần cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên trang tin điện tử của cơ quan mình;...

Trần Mạnh

Tin liên quan:

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí