(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với dự thảo Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Được biết, theo dự kiến Bộ Nội vụ đề xuất, sẽ tổ chức Hội nghị nói trên với quy mô toàn quốc vào cuối tháng 6/2012 tại thành phố Hà Nội.

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của các Bộ, ban, ngành, các địa phương; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những vướng mắc; nguyên nhân của những khuyết điểm, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định.

Trên cơ sở đó, đề xuất với cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội nghị cũng sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

Trung Đức