(Chinhphu.vn) - Nhà giáo nghỉ hưu Hoàng Phương Quỳnh (tanbinh2010@...) cho rằng, các trường ngoài công lập hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do ít được đầu tư, vì thế nên chỉ tập trung đào tạo các ngành có hiệu quả kinh tế cao như kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng trong khi ít đào tạo các ngành kỹ thuật.

Theo bà Quỳnh, điều này dẫn đến tình trạng nhiều chuyên gia cũng như doanh nghiệp phàn nàn rằng việc đào tạo trong nước không sát với thực tế khiến nhiều doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước khi tiếp nhận các kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật đều phải đào tạo lại, gây ra sự lãng phí lớn cho xã hội.

Bà Quỳnh kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa ra được một chương trình đào tạo thích hợp với thực tế để khi tốt nghiệp, các kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật có kiến thức phù hợp với công việc được giao.

Về vấn đề này, theo ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự bình đẳng giữa các trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập đã được thừa nhận trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản nhằm chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo hành lang pháp lý khuyến khích các địa phương tạo điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cấp đất, giao đất cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Do cơ sở vật chất của các trường ngoài công lập còn thiếu thốn, đội ngũ giảng viên không đủ về số lượng và không đảm bảo chất lượng nên rất khó thu hút được người học. Để tồn tại, các trường phải mở những ngành học không đòi hỏi đầu tư nhiều trang thiết bị thí nghiệm, thực hành. Chính vì vậy, các trường ngoài công lập thường tập trung vào các ngành thuộc khối kinh tế: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng…

Theo quy định, chương trình giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học sau 2 năm phải cập nhật một lần. Trên thực tế, đa số các trường đại học đều không thực hiện quy định này nên chương trình đào tạo đại học, cao đẳng của nước ta chậm đổi mới và không cập nhật, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tìm các giải pháp để khắc phục những yếu kém nói trên, cụ thể: 

- Yêu cầu các trường phải thực hiện cam kết về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đã ghi trong đề án thành lập trường.

- Triển khai công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo ngành nghề, theo địa phương và theo khu vực.

- Sử dụng chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài, đổi mới nội dung chương trình phương pháp dạy và học và đánh giá kết quả giáo dục đại học.

- Các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng chương trình đào tạo.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: đại học