(Chinhphu.vn)-Tại Hội nghị toàn ngành,  Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng đã trích khoảng 67.000 tỷ đồng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 - Ảnh VGP/Xuân Tuyến

Theo NHNN, đến cuối tháng 5/2012 theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), tổng nợ xấu của hệ thống TCTD chiếm 4,47 % tổng dư nợ các TCTD.

Nguyên nhân của việc nợ xấu tăng lên so với đầu năm phát sinh từ các khoản nợ trước đây, thời gian qua do thị trường không thuận lợi, tồn kho cao, tình hình tài chính của bên vay ngày của một yếu đi, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng.  

Tuy nhiên theo số liệu giám sát của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, 84% nợ xấu của hệ thống ngân hàng được đảm bảo bằng tài sản thế chấp và tổng giá trị của các tài sản thế chấp này bằng 135% giá trị nợ xấu (cao hơn giá trị nợ xấu).

Dự phòng rủi ro tín dụng là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng của TCTD không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.

Văn Chính