(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đình Đức (xã Bình Giang, huyện Thăng Đức, tỉnh Quảng Nam) đề nghị được giải đáp về đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu khi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Theo phản ánh, ông Đức công tác tại xã Bình Giang được 10 năm. Đến năm 2007, xã Bình Giang được công nhận là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2012, nếu Bình Giang vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác của ông Đức tại xã đặc biệt khó khăn là 5 năm. Ông Đức muốn được biết, trong trường hợp này ông có thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ không?

Trường hợp của ông Đức, Bộ Nội vụ giải đáp như sau:

Do ông Đức đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1/3/2011) nên ông Đức không thuộc đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp lần đầu quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin, bài liên quan:

>> Chế độ với cán bộ công tác tại thị trấn thuộc huyện nghèo

>> Chế độ ưu đãi với cán bộ công tác tại huyện nghèo

>> Những câu hỏi về chế độ với cán bộ vùng đặc biệt khó khăn

Từ khóa: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP , vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn , trợ cấp lần đầu