(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Cục Chính sách, nếu bà Bùi Thị Thanh nghỉ hưu thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được thư của bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Đông, Hà Nội), phản ánh: Bà Bùi Thị Thanh, mẹ bà Vân công tác tại Nhà máy A31 Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân từ năm 1981 đến năm 2009.

Từ tháng 3/1981 đến tháng 3/2004, bà Thanh là công nhân quốc phòng, bậc 7/7, hưởng phụ cấp làm việc trong môi trường độc hại là 0,7. Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2009, bà Thanh là quân nhân chuyên nghiệp, cấp bậc Thiếu tá, hưởng phụ cấp làm việc trong môi trường độc hại là 0,7. Tháng 10/2009, bà Thanh nhận sổ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nay bà Vân muốn biết mẹ bà có được hưởng trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn có độ tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ không?

Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã trả lời bà Vân như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP nêu trên và khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, được hưởng chế độ trợ cấp nếu thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Hạn tuổi cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ tương ứng với bậc quân hàm thiếu tá là 48 tuổi, (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC nêu trên)

Như vậy, nếu bà Thanh được đơn vị giải quyết cho nghỉ hưu thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên thì được hưởng trợ cấp 1 lần cho số năm về hưu trước tuổi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP. Cụ thể:

- Được trợ cấp bằng 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân.

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo mức tương ứng quy định tại Điều 12 Mục 6 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC trên.

Cục Chính sách đề nghị bà Thanh đến trực tiếp cơ quan Chính sách, quân lực của Quân chủng Phòng không - Không quân để được trả lời cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc