(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Hà Ánh (phamthihaanhvcu09@...) hỏi: Trường hợp thương binh chết, vợ thương binh chưa đến 55 tuổi. Năm 2012 vợ của thương binh đủ 55 tuổi, vậy có được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Ánh như sau:

Trước ngày 1/9/2012, tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công quy định thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của thương binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ; con thương binh từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con thương binh bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của thương binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ, sống cô đơn không nơi nương tựa; con thương binh mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con thương binh mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Quy định thực hiện từ ngày 1/9/2012

Tại khoản 4, Điều 21 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi theo khoản 14, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 có hiệu lực từ ngày 1/9/2012 quy định thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng;

- Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ sống cô đơn không nơi nương tựa; con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Vấn đề bà Phạm Hà Ánh hỏi: Hiện nay Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã đưa vào trong nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, khi thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết thì cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như sau:

- Trường hợp khi thương binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ tháng liền kề khi thương binh chết;

- Trường hợp khi thương binh chết mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;

- Trường hợp thương binh chết trước ngày 1/1/2013 thì cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng được hưởng trợ cấp tiền tuất như sau:

Đến ngày 1/1/2013 mà cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng thương binh chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ;

Trường hợp đã đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 1/1/2013.

Theo nội dung Dự thảo Nghị định thì trường hợp bà Ánh nêu vào thời điểm thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, vợ thương binh chưa đến 55 tuổi. Đến năm 2012 vợ của thương binh đủ 55 tuổi, sẽ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày 1/1/2013.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội 

*Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân bệnh binh

>> Điều kiện để thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

>> Đối tượng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

>> Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Từ khóa: trợ cấp tuất