(Chinhphu.vn) - Bố bà Phạm Thị Ngọc Thúy (ngocthuygd@...) là chiến sĩ giao liên từ tháng 6/1964 đến tháng 4/1975. Năm 1968 bố bà được tặng thưởng Danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3, Huân chương Quyết thắng hạng 1, 2, 3. Tháng 12/1975, bố bà được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì.

Bố bà đã chết năm 2006 nhưng chưa hưởng trợ cấp 1 lần. Theo bà Thúy được biết, đồng đội cùng đơn vị bố bà đã được lĩnh trợ cấp. Bà Thúy muốn biết, trường hợp bố bà có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần  không? Nếu có thì thủ tục thế nào và liên hệ ở đâu? 

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Thúy như sau:

Trước năm 2007, Nhà nước đã có nhiều đợt thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được Nhà nước tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng từ ngày 31 /12 /1994 trở về trước và từ ngày 1/1/1995 trở về sau theo quy định tại các Thông tư như: Thông tư số 24/1999/TT-LĐTBXH ngày 5/10/1999; Thông tư số 25/2000/TT-BLĐXH ngày 17/10/2000 và Thông tư số 18/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trường hợp trước đây chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần, thì nay căn cứ vào quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thủ tục như quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ.

Thủ tục hưởng chế độ trợ cấp 1 lần

Thủ tục chứng nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng như sau:.

Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại trụ sở UBND cấp xã.

UBND cấp xã tiếp nhận, xác nhận, gửi hồ sơ đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết theo quy định. Hồ sơ 1 bộ,  gồm:

- Bản khai (theo mẫu).

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thời gian hoạt động kháng chiến.

- Huân, Huy chương hoặc giấy chứng nhận (nếu mất bản chính phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cấp hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, Viện Huân huy chương)

- Hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân của người đề nghị

- Biên bản họp gia đình thống nhất uỷ quyền cho người  kê khai lập hồ sơ hưởng trợ cấp (nếu người được tặng thưởng Huân, Huy chương đã từ trần ).

Căn cứ vào giấy tờ quy định UBND cấp xã xác nhận vào bản khai, lập danh sách kèm theo những hồ sơ đủ điều kiện chuyển đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện, lập danh sách kèm theo hồ sơ và có công văn đề nghị chuyển đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xét duyệt hồ sơ, ra Quyết định trợ cấp và trả cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện để chi trả trợ cấp.

Trường hợp bố bà Phạm Thị Ngọc Thúy đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quyết thắng, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 12/1975. Nhưng cha bà Thúy đã chết năm 2006 mà chưa làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần, thì nay gia đình bà cần tổ chức họp gia đình thống nhất ủy quyền người kê khai lập hồ sơ, liên hệ với UBND xã thực hiện thủ tục hành chính hưởng trợ cấp một lần theo quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Trả lời về chế độ với người có công

>> Giải đáp chính sách đối với người được tặng Huân chương Kháng chiến