(Chinhphu.vn) – Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II trong năm học mới tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hiệu quả.  

Ảnh: Chinhphu.vn

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 9/11, Trường Trung cấp CSND II đã tổ chức khai giảng năm học mới, niên khoá 2010-2011. Trung tướng, GS -TS Trần Đại Quang, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự.

Năm học 2009-2010 vừa qua là năm học đầu tiên Trường Trung cấp CSND II thực hiện Quy chế 40 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung của Bộ Công an ban hành.

Nhà trường đã tích cực, chủ động biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng để đào tạo cho 34 lớp K16 hệ tập trung.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian thảo luận, thực hành và làm bài tập trên lớp, góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học; 100% giáo viên đã sử dụng giáo án điện tử. Công tác quản lý, giáo dục học viên được nhà trường coi trọng nhằm giữ vững môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết nói không với tiêu cực trong thi cử và kiểm tra.

Năm học vừa qua, nhà trường  được Bộ Công an  tặng Cờ thi đua xuất sắc; khối học viên có 1 tập thể lớp đạt danh hiệu “Tập thể học viên xuất sắc”; 9 tập thể tiên tiến…

Đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong năm học 2009-2010, Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm học mới này, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Xây dựng nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực” với những nội dung thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Trường Trung cấp CSND II cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm. Đó là tiếp tục quán triệt và triển khai chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND năm học 2010-2011 của Bộ Công an với nội dung cụ thể, thiết thực; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; Đề án số 1252 của BCA về “Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2006-2020”.

Nhà trường tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên. Đổi mới công tác quản lý học viên phù hợp với tính chất của lực lượng vũ trang. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục nhân cách, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong của người chiến sỹ Công an Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các học viên K17 nói riêng cần phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường tích cực phấn đấu trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đào tạo để trở thành những cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực nghiệp vụ giỏi.

Phương Nam