(Chinhphu.vn) - Giải đáp vướng mắc của Viễn thông An Giang, Cục thuế tỉnh An Giang cho biết, trường hợp đơn vị có cá nhân đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là cha mẹ nuôi nếu thỏa mãn về điều kiện quy định thì được tính giảm trừ.

Tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định, người trong độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Bị tàn tật không có khả năng lao động;

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.

- Người ngoài độ tuổi lao động được tính là người phụ thuộc phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.

Theo điểm 2.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC, trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cấp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế cần có bản sao đăng ký tạm trú hoặc bản tự khai (theo mẫu số 21a/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) có xác nhận UBND cấp xã nơi đối tượng nộp thuế sống về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thì đối tượng nộp thuế tự khai (theo mẫu số 21b/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) và đề nghị UBND cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận về việc người phụ thuộc hiện đang sống tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.  

Căn cứ các quy định trên, theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh An Giang, trường hợp đơn vị có cá nhân đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là cha mẹ nuôi nếu thỏa mãn về điều kiện nêu trên thì được tính giảm trừ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với từng trường hợp thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: thuế thu nhập cá nhân , giảm trừ gia cảnh , người phụ thuộc