(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thu Lan (dentrang2468@...) trúng tuyển trong kỳ thi công chức của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011. Trước khi trúng tuyển, bà làm việc theo chế độ hợp đồng và đã đóng bảo hiểm xã hội 2 năm tại cơ quan bà thi tuyển, lương hưởng theo hợp đồng không áp dụng ngạch bậc mà trả theo khả năng của đơn vị.

Theo quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, bà Lan phải tập sự 12 tháng. Tuy nhiên theo bà Lan được biết, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, những người đã đóng bảo hiểm xã hội 1 năm trở lên được miễn tập sự. Bà Lan muốn được biết, trường hợp của bà có được hưởng chế độ miễn tập sự không? 

Câu hỏi của bà Lan được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định chế độ tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.

Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 1/1/2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Yêu cầu của nội dung tập sự là nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP cũng quy định không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự nêu trên.

Điều kiện được miễn tập sự

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức được miễn thực hiện chế độ tập sự được quy định tại  Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP. Theo đó, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp bà Nguyễn Thu Lan đã trúng tuyển công chức năm 2011 của tỉnh Vĩnh Phúc. Do bà Lan không nêu rõ trước khi được tuyển dụng vào công chức, bà đã làm công việc gì theo hợp đồng trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội 2 năm tại cơ quan. Công việc đã làm có đúng với yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng hiện nay hay không, vì vậy luật sư không thể trả lời cụ thể trường hợp của bà Lan có được miễn chế độ tập sự hay không. Bà Lan có thể đối chiếu quy định với trường hợp cụ thể của mình để rõ.

Tuy nhiên, qua việc bà Lan trình bày về tiền lương được hưởng khi làm việc theo hợp đồng, bà không được hưởng theo ngạch bậc, mà được trả theo khả năng của cơ quan, nên có thể nhận định rằng thời gian này bà Lan không làm công việc theo đúng yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng hiện nay. Theo đó, việc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định trường hợp của bà Lan phải thực hiện thời gian tập sự khi được tuyển dụng là có cơ sở.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.