(Chinhphu.vn) -  Bà Vương Thị Bích Phượng (huenv@...) hỏi: Chồng tôi có 1 con riêng, sau khi kết hôn vợ chồng tôi sinh lần thứ nhất được 1 con, lần thứ hai có 2 con. Vậy, vợ chồng tôi có vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình không?

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Phượng như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003 đã được sửa đổi theo Điều 1, Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, thì quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình là chỉ sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Trường hợp không vi phạm quy định

Tại Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ, trong đó có khoản 6, Điều này đã được sửa đổi theo Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 quy định những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con như sau:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Vấn đề Vương Thị Bích Phượng hỏi, theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi theo Điều 1, Nghị định số 18/2011/NĐ-CP nêu trên, trường hợp chồng bà Phượng đã có 1 con riêng, bà Phượng  không có con riêng, là trường hợp được sinh một hoặc hai con. Sau khi kết hôn, vợ chồng bà Phượng đã sinh lần thứ nhất được 1 con, nếu muốn sinh con thứ 2 thì có thể sinh thêm một lần sinh nữa, là không vi phạm chính sách dân số.

Cùng với đó, tại khoản 3, Điều 2, Nghị định 20/2010/NĐ-CP quy định: Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên thì không vi phạm chính sách dân số.

Như vậy, trường hợp chồng bà Phượng đã có 1 con riêng, sau khi kết hôn cặp vợ chồng bà Phượng sinh lần thứ nhất đã có 1 con; sinh lần thứ hai mà sinh 2 con trong lần sinh đó, là trường hợp không vi phạm chính sách dân số.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Trường hợp đặc biệt được sinh con thứ ba

>> Việc xử lý công chức vi phạm chính sách dân số