(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Lan (hoada.cry@...) là giáo viên hợp đồng tại 1 trường tiểu học, đến tháng 6/2013 hợp đồng lao động của bà sẽ hết thời hạn. Hiện bà đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 2/2013.

Trong cả năm 2012 (từ tháng 1 đến hết tháng 12/2012) bà Lan vẫn được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng từ tháng 1/2013 nhà trường có thông báo là các giáo viên dạy hợp đồng không được đóng BHXH.

Bà Lan muốn biết, trường hợp của bà giải quyết như thế nào để được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Lan như sau:

Tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ được hướng dẫn tại điểm 1, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định tại điểm 6, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH. Thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lan đang mang thai, dự kiến sinh vào tháng 2/2013. Nếu bà Lan sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2013 đến ngày 15/2/2013, thì thời gian 12 tháng trước khi sinh tính từ tháng 2/2012 đến tháng 1/2013. Trong  thời gian 12 tháng này bà Lan đã đóng BHXH từ tháng 2/2012 đến tháng 12/2012 bằng 11 tháng.

Nếu bà Lan sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 15/2/2013 đến ngày 28/2/2013, thì 12 tháng trước khi sinh tính từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2013. Trong khoảng thời gian 12 tháng này bà Lan đã đóng BHXH từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012 bằng 10 tháng.

Như vậy, khi sinh con vào tháng 2/2013, bà Lan đã đóng đủ BHXH từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh, nên bà đủ điều kiện  hưởng chế độ thai sản.

Trong thời gian bà Lan nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả, bà Lan và nhà trường không phải đóng BHXH nhưng vẫn được tính là thời gian đóng BHXH.

Theo phản ánh của bà Lan, nhà trường thông báo từ tháng 1/2013 nhà trường không tham gia, đóng BHXH cho giáo viên hợp đồng. Đây là hành vi vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng lao động quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 Luật BHXH. Hành vi đóng BHXH không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ như sau:

- Mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 2.500.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động;

- Buộc truy nộp số tiền BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt;

- Buộc đóng số tiền lãi của số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH trong năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, các giáo viên hợp đồng bị dừng đóng BHXH từ tháng 1/2013 cần trực tiếp hoặc thông qua tổ chức Công đoàn cơ sở đề nghị hiệu trưởng nhà trường thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Chế độ thai sản với giáo viên

>> Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

>> Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

>> Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

>> Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

>> Quy định về hợp đồng lao động và chế độ thai sản

>> Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

>> Trường hợp nghỉ thai sản 6 tháng