(Chinhphu.vn) - Ông nội của ông Nguyễn Văn Hiền (camvequan12a4@...) là liệt sỹ Nguyễn Lượt, hy sinh năm 1969 tại Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông Hiền hỏi ông có được hưởng chế độ đối với thân nhân người có công với cách mạng không?

Về vấn đề trên, Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 8 Điều 1 của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2012, quy định các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

- Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

- Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

- Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con, thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

- Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;

- Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở .

- Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở  lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

- Con liệt sĩ được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

Vấn đề ông Nguyễn Văn Hiền hỏi, đề nghị ông đối chiếu quy định trên để biết chế độ ưu đãi cụ thể đối với từng đối tượng là thân nhân liệt sĩ, trong đó có chế độ ưu đãi đối với con liệt sĩ.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

Chế độ với thân nhân của người có công đã chết

Chế độ đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến

Hỗ trợ nhà ở đối với thân nhân người có công với cách mạng

Chế độ với thân nhân liệt sĩ

Đối tượng hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ

Từ khóa: người có công