(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Lâm (tỉnh Bình Phước) sinh năm 1962, nhập ngũ tháng 4/1981. Từ ngày 1/1/1997 ông Lâm được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Phòng không thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước. Năm 2007 ông Lâm được thăng quân hàm thượng tá.

Ông Lâm nhận quyết định chờ nghỉ hưu từ ngày 1/6/2012. Vậy, ông có được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và theo nội dung ông Lâm cung cấp trong thư thì ông thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định nêu trên.

Tuy nhiên, theo quy trình giải quyết chế độ, việc xem xét, xác định, đề nghị sỹ quan được hưởng chế độ phải được thực hiện từ cơ sở lên đến cấp Bộ Quốc phòng. Do vậy, Cục Chính sách đề nghị ông Lâm trực tiếp báo cáo Thủ trưởng đơn vị để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Đối tượng được trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

Hướng dẫn tính thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi để hưởng trợ cấp một lần

Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp một lần nếu đủ điều kiện

Cục Chính sách trả lời về chế độ trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

Từ khóa: Nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất , Chế độ trợ cấp một lần