(Chinhphu.vn) - Đó là mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại buổi gặp mặt 1.000 đảng viên trẻ xuất sắc và tuyên dương 100 đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu lần thứ II năm 2012 của Thủ đô Hà Nội do Thành đoàn thành phố tổ chức tối 22/4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Bằng khen cho các đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu năm 2012.  Ảnh: hanoimoi.com.vn

Buổi gặp mặt là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô thiết thực hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012-2017) và kỷ niệm 142 ngày sinh vị lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng vô sản thế giới V.I. Lenin.

1.000 đảng viên trẻ được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương được lựa chọn từ hàng chục vạn đảng viên trẻ. Họ là những gương sáng về học tập, lao động, sản xuất, rèn luyện, tình nguyện vì cộng đồng, mẫu mực trong công tác và sinh hoạt trên các lĩnh vực công tác, đời sống, xã hội thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau trên địa bàn thành phố.

Phát biểu với các đảng viên trẻ xuất sắc nói riêng, tuổi trẻ Thủ đô và cả nước nói chung, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đoàn viên thanh niên ưu tú đã nỗ lực phấn đấu hết sức mình để trở thành đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ của Đoàn thanh niên là giúp Đảng đào tạo một thế hệ những người cộng sản trẻ tuổi; tập hợp, thu hút thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng. Đoàn thanh niên là trường học của thanh niên; nội dung học tập là học đường lối của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, tác phong của Bác Hồ, học trong nhà trường, thực tế cuộc sống, học quần chúng nhân dân, học tập lẫn nhau để trở thành những người có ích cho đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn tuổi trẻ Thủ đô và cả nước tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích, người chủ tương lai của nước nhà.

Nguyễn Thủy