(Chinhphu.vn) – Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình sắp tới sẽ được tổ chức tại 2 tỉnh miền núi là Yên Bái và Sơn La thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật để tăng hiệu quả tuyên truyền tới người dân.


Ảnh minh họa
Bằng các tiểu phẩm, các ca khúc, các tiết mục nghệ thuật với chủ đề Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các ca sỹ, nghệ sỹ chuyển tải đến người dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung này.

Nội dung tuyên truyền sẽ chủ yếu tập trung vào một số vấn đề như: Các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ trong cộng đồng.

Cũng thông qua chương trình giúp người dân thấy được những hậu quả của việc không thực hiện tốt về dân số - kế hoạch hóa gia đình sẽ dẫn đến đói nghèo và các tệ nạn xã hội; giới thiệu về các biện pháp thưc hiện kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả và hướng đến làm thay đổi về nhận thức, những tập tục lạc hậu về sinh đẻ của người dân đặc biệt là đông bào các dân tộc thiểu số…

Theo kế hoạch, chương trình biểu diễn nghệ thuật kể trên sẽ được biểu diễn tại địa phương trong tháng 7 này.

Địa điểm triển khai tại tỉnh Yên Bái gồm các huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Nghĩa Lộ; triển khai ở tỉnh Sơn La tại huyện Bắc Yên, huyện Phù Yên.

Được biết, trước đó, Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xây dựng kế hoạch chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền về đề tài dân số - kế hoạch hóa gia đình ở các địa phương. 

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở của Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, với mục tiêu nâng cao hiểu biết, kiến thức, thái độ của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình góp phần giảm nhanh mức sinh, tiến tới đạt mức sinh thay thế vào năm 2015 tại các tỉnh có mức sinh cao.

Tuệ Văn