(Chinhphu.vn) - "Đề án lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn" lần đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận vào sáng nay, 14/9, trước khi trình tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

2 phương án lấy phiếu tín nhiệm

Đề án do ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án trình bày.

Đề án nêu 2 phương án về những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Một là những người công tác ở Trung ương từ cấp Bộ trưởng trở lên, ở địa phương gồm Thường trực HĐND và các thành viên của UBND. Hai là người được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm tất cả những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Ban chỉ đạo cho biết đa số ý kiến tham khảo (trong Ban chỉ đạo và một số cơ quan) đều đồng tình với phương án 1. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đối với phương án 2 có thể giao cho Quốc hội, HĐND bỏ phiếu với các chức danh chủ chốt (quy định tại phương án 1), còn lại ủy quyền cho một số cơ quan của Quốc hội, HĐND đánh giá. 

Nhiều thành viên của UBTVQH cho rằng Ban chỉ đạo cần cân nhắc phương án 2 và nêu rõ, việc phân cấp lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm như thế nào.

Đề nghị hàng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm

Căn cứ đánh giá tín nhiệm gồm 2 nội dung: hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và căn cứ vào tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đa số ý kiến của Ban chỉ đạo đồng ý với quy định hàng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội, HĐND đầu tiên của năm (theo 3 mức độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”). Sau 2 lần lấy phiếu tín nhiệm nếu người đó vẫn đạt “tín nhiệm thấp” thì sẽ được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm để xem xét việc có bãi miễn hay không.

Một số ý kiến khác cho rằng nếu 2 năm liên tiếp mà bị “tín nhiệm thấp” thì chuyển thẳng sang bãi nhiệm chứ không cần đợi để bỏ phiếu tín nhiệm nhằm đảm bảo bảo tiến độ xử lý công việc chuyên môn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đều nhằm mục tiêu quản lý cán bộ và quy trình này phải gắn với nhau. Lấy phiếu tín nhiệm là để thăm dò cho việc bỏ phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm theo hàng năm.

Tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng chỉ cần lấy phiếu tín nhiệm 2 năm/lần. Theo ông Hiển nếu năm nào cũng lấy phiếu tín nhiệm thì bản thân những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ thiếu ý chí quyết đoán trong công việc. 

Trái với ý kiến của ông Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng lấy phiếu tín nhiệm hàng năm chắc chắn sẽ có những khó khăn ban đầu nhưng cần phải làm quen để việc này thành bình thường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên khác cũng cho rằng trước khi bị bãi nhiệm (vì 2 lần lấy phiếu tín nhiệm không đạt) thì cũng cần có cơ chế từ chức, từ nhiệm...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Đề án sẽ được Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ 4 tới.

Thành Chung