(Chinhphu.vn) – Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trung tướng – Thứ trưởng Bộ Công an là Giáo sư – Tiến sỹ Luật.

Một số bạn đọc phản ánh hiện trên một số trang thông tin điện tử đăng tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Trung tướng – Thứ trưởng Bộ Công an với thông tin chưa chuẩn xác về chức danh khoa học (Phó Giáo sư- Tiến sỹ Luật).

Cổng TTĐT Chính phủ thông tin chính thức đồng chí Trần Đại Quang là Giáo sư – Tiến sỹ Luật. Đồng chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư năm 2009.

GS.TS Trần Đại Quang (đứng thứ 4 từ phải sang) tại lễ công bố quyết định công nhận chức danh Giáo sư vào tháng 11/2009

Liên tục từ những năm 1980, khi còn là cán bộ lãnh đạo của một đơn vị nghiệp vụ an ninh, đồng chí Trần Đại Quang đã tham gia giảng dạy và báo cáo thực tế ở các lớp đào tạo dài hạn, chuyên tu Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Đồng chí còn thường xuyên được các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài ngành mời giảng bài, báo cáo chuyên đề nghiệp vụ và tham gia nghiên cứu khoa học về pháp luật, nghiệp vụ an ninh...

Vừa giảng dạy, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, GS.TS Trần Đại Quang đã chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Các đề tài khoa học đều gắn với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tiễn chỉ đạo, chỉ huy cũng như triển khai các mặt  công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng An ninh từ Trung ương đến cơ sở...

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, GS.TS Trần Đại Quang vẫn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, đào tạo sau đại học, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

Cổng TTĐT Chính phủ