(Chinhphu.vn) - Tiếp thu góp ý của công dân Lê Quang Trường và Nguyễn Văn Tuyên đối với Dự thảo Nghị định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức, Bộ Nội vụ cho biết, Dự thảo Nghị định này chỉ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu, thủ tục và chế độ thôi việc đối với công chức.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Quang Tường (Cục III, Thanh tra Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh) đề nghị sửa Khoản 2 Điều 7 Dự thảo Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức như sau:

Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì trong thời gian 30 ngày kể từ khi có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản về việc giải quyết thôi việc đến công chức. Nếu công chức không có khiếu nại thì sau đó ra quyết định giải quyết thôi việc đối với công chức. Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét việc giải quyết khiếu nại của công chức thì cơ quan sử dụng công chức không được ra quyết định giải quyết cho thôi việc. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, cơ quan sử dụng công chức lấy đó làm căn cứ ra quyết định giải quyết thôi việc đối với công chức.

Trong lúc chờ giải quyết khiếu nại, cơ quan sử dụng công chức tiếp tục bố trí công việc phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức đó hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cơ quan có thẩm quyền chưa giải quyết xong việc khiếu nại trong vòng 1 năm mà kết quả phân loại công chức năm đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì việc phân loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ trước đây dẫn đến khiếu nại mặc nhiên là hết hiệu lực, không cần xem xét việc giải quyết khiếu nại đó nữa, công chức tiếp được làm việc bình thường trong những năm tiếp theo như công chức khác.

Với góp ý của ông Lê Quang Tường, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3468/BNV-TL, ngày 26/10/2009 trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức đã quy định "công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc". Việc phân loại, đánh giá công chức do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Mục 6 Luật Cán bộ, công chức và Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong Dự thảo Nghị định chỉ quy định về thủ tục và chế độ thôi việc đối với công chức. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công chức về thôi việc đối với công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu Quốc hội thảo luận Luật cán bộ, công chức ngày 20/10/2008. Ảnh : Laodong.com.vn

Góp ý về tuổi nghỉ hưu đối với công chức, ông Nguyễn Văn Tuyên (ngõ 54, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cho rằng, độ tuổi nghỉ hưu nên để chế độ mở. Tuổi của nam từ 55 tuổi - 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi - 55 tuổi có số năm đóng đủ bảo hiểm xã hội theo quy định. Bằng cách này cán bộ, công chức được lựa chọn thời gian nghỉ hưu trong khoảng 5 năm, như thế sẽ thuận lợi hơn cho cả cơ quan nhà nước lẫn người lao động.

Vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3467/BNV-TL, ngày 26/10/2009 trả lời góp ý của ông Tuyên như sau:

Khoản 1 Điều 60 Luật Cán bộ, công chức đã quy định "công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động". Vì vậy, tuổi nghỉ hưu đối với công chức đã được thực hiện theo quy định tại các Văn bản sau: Điều 145 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung năm 2002; Điều 50 và Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 26 và Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ thôi việc và thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với công chức chỉ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với công chức. Về tuổi nghỉ hưu đối với công chức được thực hiện theo quy định tại các văn bản trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã trả lời các góp ý của công dân về Dự thảo Nghị định nói trên.

Ban Bạn đọc