(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đăng Thắng (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) nhập ngũ tháng 2/1982, xuất ngũ tháng 10/1991 với thời gian công tác trong quân đội là 9 năm 8 tháng. Từ ngày 1/4/1992 đến nay ông Thắng làm công tác y tế của huyện Phú Lương.

Từ khi về địa phương đến nay, ông Thắng chưa được hưởng chế độ, chính sách dành cho bộ đội phục viên, xuất ngũ. Lý lịch quân nhân của ông Thắng bị thất lạc chỉ còn lại Quyết định phục viên.

Nay, ông Thắng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian ông làm cán bộ y tế xã không?

Về vấn đề trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Theo văn bản hiện hành của Nhà nước chưa có quy định về việc tính cộng nối thời gian công tác trong quân đội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Hướng dẫn cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Không được cộng nối thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần

Trường hợp được cộng nối thời gian công tác để tính BHXH

Cách tính lương hưu với trường hợp được cộng nối thời gian công tác

Cộng nối thời gian công tác để tính hưởng BHXH

Từ khóa: cộng nối thời gian công tác