(Chinhphu) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (không bao gồm nội dung casino), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2011.

Thủ tướng yêu cầu dự thảo Nghị định trên phải hoàn thành theo hướng chỉ quy định đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và quy định cụ thể chỉ người có hộ chiếu nước ngoài mới được tham gia trò chơi này.

Quốc Hà