(Chinhphu.vn) – Giải quyết kiến nghị của ông Bùi Đăng Lâm, UBND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang có chủ trương làm các thủ tục cần thiết để chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ ông Lâm sang đất ở sau khi trừ hành lang Tỉnh lộ 295 và đường liên thôn theo quy hoạch nông thôn mới.

Ông Bùi Đăng Lâm, trú tại thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu, huyên Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, phản ánh: Mảnh đất của gia đình ông Lâm do bố mẹ ông khai phá từ những năm 1962-1963 được sử dụng đúng mục đích, không có tranh chấp, đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1998.

Vừa qua, gia đình ông Lâm dự định lấp ao để làm nhà, nhưng không được chính quyền địa phương chấp thuận vì lý do diện tích đất trên không nằm trong thửa đất của gia đình ông Lâm.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết trường hợp của gia đình ông.

Về vấn đề này, UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Hộ ông Bùi Đăng Lâm (vợ là Dương Thị Hà) hiện đang sử dụng thửa đất 307, diện tích 154m2 thuộc tờ bản đồ số 12, đo đạc năm 1987; bản đồ năm 2010 được thể hiện tại thửa số 221, diện tích 231m2 thuộc tờ bản đồ số 26 (diện tích tăng 77m2 so với bản đồ đo năm 1987 là do đo bao cả hành lang giao thông Tỉnh lộ 295 và sai số đo đạc).

Thửa đất này hộ ông Lâm sử dụng từ những năm 1970 vào mục đích đất nông nghiệp. Đến năm 2006, hộ ông Lâm tự ý xây dựng công trình không xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Vi phạm trên đã được Chủ tịch UBND xã Ngọc Châu lập biên bản xử lý, hộ ông Lâm đã tự tháo dỡ và tiếp tục sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Đến tháng 10/2011, hộ ông Lâm lại xây dựng công trình, UBND xã Ngọc Châu đã lập biên bản xử lý vi phạm.

Sau khi UBND xã Ngọc Châu báo cáo nội dung trên, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với Chủ tịch UBND xã Ngọc Châu theo hướng: Thửa đất này hộ ông Lâm sử dụng vào mục đích nông nghiệp và ổn định cho đến nay không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở. Hướng dẫn hộ ông Lâm làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo thông báo của UBND huyện Tân Yên, hiện nay, UBND xã Ngọc Châu chủ trương hướng dẫn hộ ông Lâm và làm các thủ tục cần thiết để chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ ông Lâm sang đất ở sau khi trừ hành lang Tỉnh lộ 295 và đường liên thôn theo quy hoạch nông thôn mới.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: chuyển mục đích sử dụng đất