(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012.

Ảnh minh họa

Trong đó, chủ trì hội nghị gồm Trưởng Ban và 2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; cơ quan tổ chức Hội nghị là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2012.

Việc tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc có tác dụng tích cực trong việc đề cao các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng thời, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc giữ gìn xây dựng gia đình văn hóa, nêu cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình.

Phương Hiển