(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Việt Hùng (tỉnh Quảng Ngãi) làm việc tại một doanh nghiệp quốc doanh từ 1984 đến 1992 thì nghỉ việc, trong thời gian đó ông có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nay, ông muốn xác nhận lại sự việc này thì cần phải làm những giấy tờ gì và liên hệ ở đâu?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hùng như sau:

Tại khoản 1, Điều 147 Bộ luật Lao động quy định thời gian làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần do quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trả thì được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Theo khoản 4, Điều 139 Luật BHXH năm 2006 thì người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Trường hợp nghỉ việc trước năm 1995

Ngày 29/7/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2570/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người nghỉ việc trước năm 1995 như sau:

- Người lao động có thời gian công tác liên tục trong khu vực nhà nước, nghỉ việc đúng pháp luật trước năm 1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc thì thời gian công tác liên tục được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ BHXH. Thời gian công tác nói chung không được tính để hưởng chế độ BHXH.

- Theo quy định tại khoản 12, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ thì người lao động có thời gian công tác trong khu vực nhà nước mà tự ý bỏ việc thì thời gian công tác trước đó không được tính để hưởng chế độ BHXH.

- Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với người lao động làm việc trong khu vực nhà nước đã nghỉ việc trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc. Trường hợp không còn hồ sơ gốc thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 9, Mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp khi cấp sổ BHXH hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH mà không còn hồ sơ gốc thì phải có văn bản của cơ quan chủ quản giải trình lý do bị mất, đồng thời xác nhận về quá trình tham gia BHXH và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tính chất công việc, tiền lương, tiền công (nếu có).

Căn cứ vào đề nghị của UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản và hồ sơ gốc liên quan đến quá trình công tác của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, quyết định.

Trường hợp ông Bùi Việt Hùng có thời làm việc tại một doanh nghiệp quốc doanh từ năm 1984 đến năm 1992 thì nghỉ việc. Giai đoạn trước ngày 1/1/1995, theo quy định tại Điều lệ tạm thời các chế độ BHXH đối với cán bộ, công nhân viên chức nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961, thì việc trích nộp BHXH được thực hiện từ quỹ tiền lương của cơ quan, xí nghiệp; người lao động chưa phải đóng BHXH như ông Hùng trình bày.

Tuy nhiên, thời gian ông Hùng làm việc tại doanh nghiệp quốc doanh (thuộc khu vực nhà nước) từ năm 1984 đến năm 1992 sẽ được xem xét để tính là thời gian công tác hưởng chế độ BHXH nếu ông Hùng  nghỉ việc đúng pháp luật, mà chưa nhận trợ cấp thôi việc. Nếu ông Hùng tự ý bỏ việc thì thời gian công tác đó không được tính để hưởng chế độ BHXH.

Việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với ông Hùng khi làm việc trong khu vực nhà nước đã nghỉ việc trước năm 1995 phải căn cứ vào hồ sơ gốc như quyết định tuyển dụng, quyết định điều động công tác; quyết định nâng bậc lương, quyết định thôi việc, giấy thôi trả lương, sổ lao động, lý lịch cán bộ công nhân viên...

Trường hợp không còn hồ sơ gốc ông Hùng phải liên hệ với cơ quan chủ quản đề nghị xác nhận, giải trình, cơ quan chủ quản có văn bản giải trình lý do bị mất hồ sơ gốc, đồng thời xác nhận về quá trình công tác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, tính chất công việc, tiền lương, tiền công...

Sau khi ông Hùng nộp hồ sơ gốc hoặc văn bản xác nhận, giải trình của cơ quan chủ quản liên quan đến quá trình công tác. UBND tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành chủ quản sẽ có văn bản  kèm hồ sơ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hưởng chế độ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.