(Chinhphu.vn) - Sáng 21/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện. Cùng dự có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
- Ảnh: VGP/Lê Sơn

Công an cấp huyện là cấp trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT); là nơi giải quyết cơ bản các vụ việc xảy ra và các yêu cầu của nhân dân về ANTT cơ sở. Đây cũng là đơn vị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, hầu hết cấp ủy và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc chủ trương của Bộ Công an, quan tâm chỉ đạo và trong điều kiện, khả năng có thể đã tăng cường cho Công an cấp huyện, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 03, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng đã có sự thay đổi về nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện. Tuy nhiên, hoạt động của Công an cấp huyện chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ; phân cấp nghiệp vụ, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất, hậu cần kỹ thuật của Công an cấp huyện nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng chỉ rõ những nguyên nhân của tình trạng này là do các cơ quan Tổng cục của Bộ Công an chưa “vào cuộc” theo đúng nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị 03; Công an địa phương chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành tăng cường cho Công an cấp huyện; chưa chủ động phát huy nội lực, còn có tư tưởng “trông chờ” sự tăng cường của Bộ.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Bộ Công an và các địa phương trong việc xây dựng Công an cấp huyện, góp phần đảm bảo tốt ANTT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực hiện tốt chủ trương gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng tiềm lực an ninh tại địa phương. Mối quan hệ giữa Công an cấp trên với cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ và thường xuyên.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Nhấn mạnh đến vai trò, vị trí chiến lược trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng thế trận an ninh nhân dân của Công an cấp huyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết cơ bản các vụ việc xảy ra và các yêu cầu của nhân dân về ANTT tại cơ sở.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, cùng với ngân sách của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp cần huy động và khai thác các nguồn lực của địa phương để đầu tư, xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện.

Sau hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của hội nghị, tạo sự chuyển biến mới và mạnh mẽ trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, đấu tranh có hiệu quả và kiềm chế được sự gia tăng của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước.

Lê Sơn