(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng cầu Hoàng Lam, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Xây dựng cầu Hoàng Lam, thành phố Bến Tre - Ảnh minh họa

Về nguồn vốn thực hiện, Phó Thủ tướng lưu ý, trước mắt, UBND tỉnh Bến Tre chủ động bố trí vốn từ ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án; việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ cho tỉnh sẽ được xem xét sau khi có chủ trương cụ thể.

* Đối với chủ trương triển khai thực hiện đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng chỉ đạo, việc quyết định đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án giao thông gồm: đường Nguyễn Huệ, đường tỉnh 931, đường tỉnh 931B, đường 1 tháng 5 nối dài và đường tây sông Hậu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Về nguồn vốn thực hiện dự án, trước mắt, UBND tỉnh Hậu Giang chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ cho tỉnh cũng sẽ được xem xét sau khi có chủ trương cụ thể.

Thảo Trang
(Nguồn: Công văn số 5690, 5691/VPCP - KTN)