(Chinhphu.vn) - Trong hai ngày 25-26/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến với cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến về xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013, sáng 25/4. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các đơn vị của Bộ Quốc phòng tham dự.

Các đại biểu đã được giới thiệu, truyền đạt các nội dung về các trạng thái quốc phòng của đất nước; quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, nội dung và phương pháp diễn tập…

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đại biểu với cương vị là người lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ phải phát huy trí tuệ, nắm bắt tốt các nội dung được giới thiệu, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thống nhất, tháo gỡ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Qua Hội nghị này phải tạo bước chuyển biến mới về nhận thức trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; đề xuất được những giải pháp xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ ở ngành, địa phương mình. Sau Hội nghị, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nhiệm vụ ở cấp mình và cho cấp dưới được tốt hơn.

Hằng năm, trong phạm vi quyền hạn của mình, các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng và các quân khu chỉ đạo các địa phương và ngành mình có kế hoạch xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ thiết thực, hiệu quả hơn, trong đó có nội dung diễn tập phòng thủ, chủ động có phương án, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào kết quả xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương trong năm, nghiên cứu bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với yêu cầu củng cố quốc phòng- an ninh…

Đối với các đơn vị quân đội liên quan phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo thật tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Lê Sơn