(Chinhphu.vn) - Hôm nay 30/3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Chinhphu.vn

Dự hội nghị có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan báo chí trên cả nước.

Đánh giá công tác báo chí năm 2011, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra các ưu điểm của báo chí. Trong đó báo chí cả nước đã thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế- xã hội ở trong và ngoài nước, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành, phát triển kinh tế- xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ. Phản ánh thận trọng, khách quan những vấn đề nóng như sự phá sản của nhiều doanh nghiệp, nợ thuế và nợ ngân hàng của các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần xử lý khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

Báo chí kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông- cơ quan quản lý báo chí thẳng thắn nêu một số khuyết điểm của báo chí trong năm qua. Trong đó có tình trạng báo chí thiếu bản sắc (đưa tin không đúng tôn chỉ, mục đích), thông tin bịa đặt hoàn toàn ở một số tờ báo, thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng rồi nhiều báo khác dẫn theo khiến sai dây truyền…

Có tình trạng đưa tin quá nhiều về các vụ án, vụ việc tiêu cực trên một số báo gây cảm giác nặng nề trong đời sống xã hội…

Đề ra nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tập trung tuyên truyền hiệu quả việc quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống.

Quán triệt và tuyên truyền tốt việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, chủ trương nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp 1992, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Báo chí tuyên truyền các biện pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại. Tuyên truyên phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, công tác quy hoạch báo chí, đảm bảo báo chí hoạt động đúng pháp luật, định hướng và hiệu quả. Có kế hoạch thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm báo chí vi phạm, ra thời hạn để báo chí thực hiện, nếu không có chuyển biến thì tạm đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh.

Ảnh Chinhphu.vn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ làm báo, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời ông Lê Hồng Anh yêu cầu báo chí tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, chiến đấu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội. Tích cực chủ động phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và mở rộng giao lưu hội nhập thế giới.

Thường trực Ban bí thư chỉ rõ các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí phối hợp tốt hơn với các cấp ngành để định hướng thông tin trên báo chí đảm bảo chính xác, sắc bén, nhất là đối với các vấn dề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm. Bên cạnh đó nghiêm túc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý để báo chí phát huy hơn nữa vai trò của mình.

Các cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết, từ đó mới có thể tuyên truyền sâu sắc, làm lan tỏa ý nghĩa, tác dụng của Nghị quyết đến với toàn Đảng, toàn dân.

Đối với những khuyết điểm, theo Thường trực Ban Bí thư tuy không lớn, nhưng nếu vẫn tiếp tục mắc phải những hạn chế này sẽ ảnh hưởng lớn tới nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân đối với những chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp quản lý, các cơ quan báo cần nhận thức rõ những sai phạm, hạn chế để khắc phục, xây dựng báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng, trên tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để kiểm điểm với thái độ cầu thị và quyết tâm khắc phục… Đó là cách làm tốt để xây dựng nền báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, tiến bộ, chuyên nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đề nghị các cơ quan báo chí thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn, triển khai nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2012.

Tính đến tháng 3/2012, cả nước có gần 17.000 nhà báo, hàng nghìn phóng viên đang hoạt động tại 786 cơ quan báo chí in, 67 Đài truyền hình Trung ương và địa phương, 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp.

Thành Chung