(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, quy mô 1000 giường bệnh, đảm nhiệm chức năng bệnh viện vùng trung du miền núi phía Bắc để phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân địa phương và các tỉnh trong khu vực, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan bổ sung Bệnh viện đa khoa mới tỉnh Phú Thọ vào danh sách các bệnh viện đa khoa tỉnh đảm nhiệm chức năng bệnh viện vùng trung du miền núi phía Bắc trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 và Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008.

Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện này cũng được bổ sung vào Danh mục các dự án được hỗ trợ sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009, trình Thủ tướng phê duyệt theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Phú Thọ phải căn cứ khả năng nguồn vốn (nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác), chỉ đạo xây dựng dự án trên; lấy ý kiến thống nhất của Bộ Y tế; tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Lên phương án chuyển đổi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xây dựng phương án chuyển đổi chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay thành Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu quy mô từ 300 đến 500 giường bệnh, xin ý kiến phối hợp của Bộ Y tế để tận dụng và phát huy tốt nhất hiệu quả cơ sở vật chất của bệnh viện đã và đang được hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, không để lãng phí, thất thoát.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính tổng hợp, bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ thực hiện Dự án theo kế hoạch sử dụng trái phiếu Chính phủ hàng năm trong giai đoạn 2012 - 2015.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập từ năm 1975, năm 2007 được xếp hạng là Bệnh viện hạng I. Trong giai đoạn 2003 – 2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Y tế phê duyệt xây dựng thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Việt Đức.

Quốc Hà